Burning In The Skies

Utställd med:

HP i valpklass

EXC och CK i juniorklass

BIM-Junior på SVVK uts

 

Duva 11 månader
Duva 5mån
Duva 10v
6v
5v
Duva 4v
Duva 3v